OGŁOSZENIA

Wychowankowie ZPEW realizują Program ,,Aktywni – wolni od uzależnień”

279054918_5012685565506258_7992291667408578364_n
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 uczniowie i wychowankowie ZPEW realizują Program ,,Aktywni – wolni od uzależnień”.
 
12 kwietnia 2022 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów i nauczycieli przeprowadzone przez Polskie Centrum Profilaktyki.
Tematyka warsztatów była dostosowana do potrzeb danych oddziałów klasowych.
 
Zrealizowane tematy to :
  • ,,Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów”,
  • ,,Jak umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami”,
  • ,,Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz Internetu”,
  • ,,Agresja i przemoc rówieśnicza”. 

 

Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap.