OGŁOSZENIA

Policyjne cele, sala odpraw — Siódmoklasiści odkrywali tajemnice mundurowych

Spotkania z dziećmi i młodzieżą to nieodłączna forma działań prewencyjno-profilaktycznych policjantów. Mundurowi przez cały rok odwiedzają szkoły, ale również chętnie goszczą uczniów w budynku komendy. W ramach działań pn. „Do źródeł wiedzy
o bezpieczeństwie – Otwarte Jednostki Policji” stróże prawa nie tylko zapoznają młodych ludzi z pracą policjanta i prezentują sprzęt policyjny, ale również omawiają podstawowe zasady bezpieczeństwa. 

W środę (24.04.2024 r.) gołdapską komendę odwiedzili siódmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi. Policjanci oprowadzili młodzież po budynku komendy wskazując stanowisko dowodzenia, policyjne cele, czy salę odpraw.

Kluczowym punktem spotkania była również wizyta w gabinecie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi, podinsp. Marcina Wysockiego. W trakcie zwiedzania goście mieli możliwość dowiedzieć się jakie zadania realizują policjanci poszczególnych wydziałów. Dużo uśmiechu i radości wśród uczniów wzbudził pokaz policyjnych radiowozów, motocykli i łodzi. Młodzież chętnie zasiadła za stery tych sprzętów i z radością sprawdziła jak działają sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdów. 

W trakcie spotkania nie zabrakło informacji i wskazówek dotyczących bezpiecznego poruszania się po drodze. Mundurowi poruszyli  też problematykę narkotyków, dopalaczy i środków odurzających oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Stróże prawa wskazali jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny. Wszystko to miało na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia w kwestii zagrożeń i konsekwencji prawnych.

Spotkanie stanowiło idealną okazję do tego, aby przypomnieć młodym ludziom jak wielką krzywdę może wyrządzić hejt, mowa nienawiści i agresja rówieśnicza. Mundurowi prosili o reagowanie na tego typu zjawiska i uwrażliwiali uczniów na szacunek dla drugiego człowieka.

Skupienie z jakim siódmoklasiści wysłuchały prelekcji świadczy o tym, że spotkanie z policjantami stanowiło nie tylko udaną wycieczkę, ale również niezapomnianą lekcję. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali opaskę na rękę z hasłem przypominającym o szkodliwości używek.