Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DIAMENT FIRMA WIELOBRANŻOWA PIOTR SZCZERBA, ul. jodłowa 14, 83-047 Pomlewo, NIP: 8471601513.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania firmy DIAMENT FIRMA WIELOBRANŻOWA PIOTR SZCZERBA, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora za pomocą adresu  kontakt@terazgoldap.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Pana/Panią z firmą;
  2. przedstawienia oferty własnych produktów i usług firmy;
  3. w celu realizacji praw i obowiązków ustawowych i umownych administratora danych osobowych związanych z realizacją usług, w odniesieniu do której Pan/Pani zawarli z Administratorem umowę
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. do czasu zakończenia umowy,
  2. do momentu odwołania wyrażonej zgody,
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, jak również upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością firmy
 6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.