§1
Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy [dalej „Portal/Strona”] prowadzi serwis informacyjny oraz bazę firm, ogłoszeń lokalnych, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Portalu jest: DIAMENT FIRMA WIELOBRANŻOWA PIOTR SZCZERBA, ul. jodłowa 14, 83-047 Pomlewo, NIP: 8471601513.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem podczas procesu dodawania płatnych ogłoszeń oraz wpisów do katalogu firm.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§2
Przypadki w których ogłoszenie lub firma w katalogu mogą zostać usunięte

1. Zabrania się podczas dodawania ogłoszenia lub wpisu do katalogu firm:
a) publikacji materiałów do których nie posiada się praw autorskich,
b) posługiwania się danymi osób trzecich,
c) publikacji wulgaryzmów, treści niecenzuralnych oraz pornograficznych,
d) dodawania ogłoszeń/firm do niewłaściwych katalogów,
e) próby ominięcia zabezpieczeń strony lub rzeczywistych kwot jakie widnieją za dodanie wpisu/ogłoszenia,
f) publikowania w treści katalogu firm lub ogłoszenia danych kontaktowych,
g) dodawania na zdjęciach danych kontaktowy.
2. Administrator ma możliwość usunięcia w dowolnej chwili dowolnego ogłoszenia lub wpisu w katalogu firm, bez konieczności podawania przyczyny.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone przez firmę PayU.pl (min. przelewy bankowe, karty, czeki itp.).
2. Publikowane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT od towarów i usług).
3. Warunkiem wydania faktury VAT za realizowane płatności jest konieczność posiadania wcześniejszego (przed zapłatą) konta w serwisie i dodawanie ogłoszenia/firmy będąc już zalogowanym.

§4
Zwrot płatności

Zwrot płatności jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem. W przypadku usunięcia przez użytkownika lub administratora wpisu w katalogu firm/ogłoszenia nie jest możliwy zwrot pieniędzy. Administrator zastrzega sobie prawo do nierealizowania zwrotów pieniężnych w przypadku, gdy klient (użytkownik) poprosił wcześniej o fakturę VAT.

§5
Reklamacje

Reklamacje zgłaszane są pod adres kontakt@terazgoldap.pl

§6
Czas publikacji ogłoszeń oraz wpisów w katalogu firm

1. Ogłoszenia w kategorii Nieruchomości publikowane są na okres 30dni (w pozostałych kategoriach 14dni), po tym terminie wygasają na okres 7 dni.
2. W przypadku braku przedłużenia ogłoszenia po 7 dniach, zostaje ono automatycznie usunięte.
3. Wpisy w katalogu firm publikowane są na okres 365dni, po tym terminie są całkowicie kasowane.

§7
Ochrona prywatności

1. Dodając ogłoszenie/firmę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji usług. Tyczy się to również logowania oraz rejestracji.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Portalu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Serwisu.

§9
Reklamy wizualne

Serwis TerazGoldap.pl umożliwia publikowanie reklam wizualnych na stronie. Szczegółowe informacje dostępne są pod tym linkiem.
Każda reklama obarczona jest na stronie kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT od towarów i usług a sposób jej wyświetlania jest rotacyjny, na przemian z innymi reklamami.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej (31 lipiec 2019).
2. Serwis zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie skorzystania z usług przez Klienta.