Materiały prasowe prosimy wysyłać na adres:

E-mail: redakcja@terazgoldap.pl 

Przekazując redakcji TerazGoldap.pl materiały prasowe, akceptujesz poniższe zasady:

  • Autor tekstu oświadcza, że przekazany materiał jest jego prywatną opinią i wyraża zgodę na jego publikację w serwisach internetowych publikowanych przez wydawcę
  • Przekazania materiałów graficznych (zdjęcia, filmy) autor oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie majątkowe i udziela bezpłatnej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na wykorzystanie ich we wszystkich mediach prowadzonych przez TerazGoldap.pl oraz  innych mediach związanych lub współpracujących z portalem.
  • W przypadku publikacji przekazanego materiału  redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania w nim skrótów i ewentualnych przeredagowań, a także do obróbki otrzymanych zdjęć i filmów, w tym dodania logo portalu do tychże materiałów.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania nadesłanego materiału bez podania przyczyn, jak również jego usunięcia już po opublikowaniu.
  • Warunkiem podstawowym dopuszczenia materiałów do publikacji jest podpisanie się pod nim przez autora oraz podanie numeru telefonu. Jeśli imię i nazwisko mają być ukryte, należy poinformować, że imię i nazwisko jest do wiadomości redakcji. W innym przypadku opublikowany materiał zostanie podpisany Twoim imieniem i nazwiskiem.

Zgodnie z Prawem Prasowym:

  • art 14.3. Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub osobistych zastrzec termin i zakres jej opublikowania.
  • art. 15.2.1. Dziennikarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również innych osób udzielających informacji opublikowanych albo przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych.

Pamięta! To, że dla redakcji będziesz znany nie oznacza, że inni muszą poznać Ciebie. Jeśli zatem nie chcesz publicznie ujawniać swoich danych, poinformuj nas o tym. Uszanujemy to.

Dane kontaktowe z administratorem portalu TerazGoldap.pl

E-mail: kontakt@terazgoldap.pl

W przypadku chęci współpracy lub wszelkich zapytań odnośnie naszej oferty lub oferowanych usług, prosimy o kontakt mailowy w celu ustalenia szczegółów i omówienia Państwa zapytań.
Na wszelkie odpowiedzi reagujemy sprawnie, odpowiadamy do 24 godzin na wiadomości mailowe.

Zapraszamy do kontaktu,
Zespół TerazGoldap.pl