Uwaga przetarg!

Burmistrz Gołdapi ogłosił ustne przetargi nieograniczone na oddanie w najem lokali użytkowych na czas nieoznaczony. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

Czytaj więcej