OGŁOSZENIA

Nowe inwestycje drogowe w Powiecie Gołdapskim

Wczoraj (24 kwietnia br.) Starosta Gołdapski, podpisał umowę z firmą STRABAG, mającą na celu modernizację dróg powiatowych.

Projekt obejmuje modernizację dróg o numerach:

1974N (Linowo – Przerośl), 1790N (Rudzie – granica powiatu) oraz 1892N (Dubeninki w kierunku miejscowości Cisówek).

Inwestycja będzie finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Całkowita wartość zadania wynosi 6.686.438,57 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie, czyli 6.352.116,64 zł.

Powiat Gołdapski zaangażuje się również w wysokości 334.321,93 zł, co stanowi 5% wkład własny.