OGŁOSZENIA

Program Czyste Powietrze – skorzystaj z dofinansowania

Projekt bez tytułu

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest wymiana starych kotłów i pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków, by efektywnie zarządzać energią.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu: do 30, 37 lub 69 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania) oraz do 47 lub 79 tys. zł przy dotacji z prefinansowaniem (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD)/wejdź na https://gwd.nfosigw.gov.pl. W GWD należy wybrać formularz dla wniosku o dotację z prefinansowaniem podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP.

W przypadku braku podpisu elektronicznego (po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Po szczegóły zapraszamy do Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Gołdapi:

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Urząd Miejski w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 14

Czynny poniedziałki od 11:00 – 16:00

Czwartki 8:00-12:00

Tel. 690 966 949