OGŁOSZENIA

Podstawowe informacje, a niezrozumiałe manewry Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich

Postanowiliśmy sprawdzić sytuacje piastowanych stanowisk, ich funkcję oraz wynagrodzenia w gminie Banie Mazurskie.
Dostaliśmy niepokojące zawiadomienia jakoby w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie wiele funkcji sprawowało wiele (nieadekwatnie do zapotrzebowań) osób.

W dniu 25.01.2021 r. wysłaliśmy do Urzędu Gminy Banie Mazurskie zapytanie o to:

 • Ilu jest pracowników zatrudnionych obecnie w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie?
 • Jakie są poszczególne stanowiska
 • Za co odpowiedzialne są osoby na poszczególnym stanowisku,
 • Wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach 

Na odpowiedz od gminy czekaliśmy miesiąc. W odpowiedzi na wniosek dostaliśmy informację, iż obecnie w Urzędzie Gminy Banie Mazurskie zatrudnione są 23 osoby, w tym 8 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Dodatkowo zostaliśmy poinformowani, że szczegółowa struktura organizacyjna UG w Baniach Mazurskich została określona w załączniku regulaminu dostępnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG w Baniach Mazurskich. 
Jak wynika z powyższego – nie dostaliśmy odpowiedzi na wszystkie zapytania wystosowane we wniosku, w związku z czym poprosiliśmy ponownie o wyszczególnienie funkcji przynależących do danego stanowiska i personalia osoby.

Kolejną odpowiedz otrzymaliśmy dnia 12.03.2021 r. – nie była ona nadal odpowiedzią na wystosowane zapytania, a „wezwaniem do usunięcia braków wniosku o udostępnienie informacji publicznej” – jakkolwiek to nie brzmi – według UG udostępnienie odpowiedzi na nasze powyższe zapytania, mimo że jest częścią informacji publicznych, nie może być udostępniona, gdyż chronią je przepisy ustaw szczególnych. Zostaliśmy także wezwani do niezwłocznego usunięcia braków wniosku w zakresie wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienie informacji publicznej. Pismo zostało zakończone odroczeniem odpowiedzi do dnia 24.03.2021 r. 

W dalszej części urząd gminy przeinacza nasze zapytanie sugerując, że odpowiedz wymaga podania, prócz imienia i nazwiska, PESELU oraz miejsca zamieszkania.  
Ostatnią odpowiedzią było uzupełnienie wniosku o udostępnienie godzin i dni pracy oraz określenie funkcji stanowisk jak się okazuje 18, a nie 23 osób – jak urząd wskazywał w pierwszej odpowiedzi. Dodatkowo na stronie gminabaniemazurskie.pl/samorzad/urzad-gminy/referaty/ jest lista wyszczególnionych tych danych urzędników, których rzekomo nie można udostępniać publicznie w postaci imion i nazwisk oraz numeru pokoju gdzie możemy ich znaleźć. Na stronie gminy Banie Mazurskie widnie już 20 pracowników. Które dane są prawdziwe, tego nie wiemy. 

Dla nas jest to działanie niezrozumiałe, natomiast jeśli chodzi o intencje urzędu – raczej świadome. Dodatkowo dziwi nas fakt, że informacje, o które zapytaliśmy (prócz opisu funkcji) są dostępne na oficjalnej stronie urzędu gminy, jednak nam jako redakcji niestety wójt nie chciał tych informacji udostępnić.

Średnie wynagrodzenia miesięczne brutto pracowników w 2020 r.:

 • Wójt Gminy – 9 624,83 zł
 • Sekretarz Gminy – 7 470,83 zł
 • Skarbnik Gminy – 6 980,20 zł
 • Kierownicy Referentów – 5 219,50 zł
 • Inspektorzy – 4 973,93 zł
 • Podinspektorzy – 3 626,32 zł
 • Referenci/ młodsi referenci – 3 325,55 zł
 • Stanowiska pomocnicze i obsługi – 3 134,00 zł

 

Drzewka Perfekt Abies
Rol-Masz
PK Serwia
Ubezpieczenia
Eko-pal
Proniek
Niebo w Gębie
Fotowoltaika
Rostek, Rawinis