Koronawirus – informacje i zalecenia

Koronawirus – informacje i zalecenia źródło zdjęcia: Pixabay

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Aby uchronić się przed zakażeniem, należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z regionu, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

  LUB

  • zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Oddziały zakaźne w województwie warmińsko-mazurskim:

  1. Giżycko, „Szpital Giżycki” Sp. z o. o., ul. Warszawska 41
  2. Pisz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy, ul. Sienkiewicza 2
  3. Ostróda, Szpital w Ostródzie S.A., ul. Jagiełły 1
  4. Elbląg, Szpital miejski św. Jana Pawła, ul. Żeromskiego 22
  5. Olsztyn, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18A

Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ, ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia, gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus 

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Koronawirus – informacje i zalecenia
Koronawirus – informacje i zalecenia

Komentarze    Brak komentarzy