OGŁOSZENIA

Dołącz do gołdapskich strażaków! Zostało 1 wolne miejsce!

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby (funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej), szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 477329400 lub 477329402.

Ostateczny termin składania dokumentów: 4 lipca 2024 r. do godz. 15.30

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 8 (na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem: „Nabór do służby 2024”) lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap

Dokumenty składane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.gov.pl/web/

A jeśli, chcielibyście dowiedzieć się więcej o pracy strażaka w naszej Komendzie, zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem https://terazgoldap.pl