OGŁOSZENIA

Żywa lekcja historii w SP3

02 grudnia 2022 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi brali udział w żywych lekcjach historii poprowadzonych przez Jacka Ordowskiego z Chorągwi Zaciężnej Rycerstwa APIS w Gniewie. Lekcje nosiły tytuł : „ Rycerz i jego czasy” dla klas 1-4 i „ Epoka miecza i krzyża” dla klas 4-8.

W prosty, ciekawy i zabawny sposób prowadzący, przedstawił uczniom klas młodszych i starszych, historię rycerstwa i związanych z nim tradycji. Omówił zmiany, jakie zachodziły z biegiem czasu w stanie rycerskim, a także zwrócił uwagę na znaczenie honoru w kulturze rycerskiej.

Beauty Space
Eko-pal
Proniek
Rol-Masz
Ubezpieczenia
Rostek, Rawinis
Sauna
PK Serwis 2023