OGŁOSZENIA

„Życzenia dla Polski” rozdanie nagród

Biblioteka Publiczna w Gołdapi cyklicznie włączyła się w obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

W dniu 11 listopada po zakończonym montażu słowno – muzycznym przygotowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi zostały wręczone nagrody w konkursie literackim „Życzenia dla Polski”, który został zorganizowany z okazji 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Nagrody zostały wręczone przez Zastępcę Burmistrza Joannę Łabanowską, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Hołdyńskiego oraz Radną Rady Miejskiej Zofię Syperek a ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Bibliotekę Publiczną w Gołdapi.

W tym dniu pracownicy Biblioteki Publicznej w Gołdapi aktywnie włączyli się w obchody 11 Listopada poprzez rozdawaniu chętnym osobom rozetki patriotyczne własnoręcznie wykonanych.

W nawiązaniu do Narodowego Święta Niepodległości Biblioteka Publiczna w Gołdapi przygotowała również wystawę „Bohaterowie Niepodległej” oraz wszyscy czytelnicy, którzy wypożyczyli zbiory w dniach od 2 do 10 listopada mogli wziąć ze sobą rozetkę patriotyczną.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi dziękuje za możliwość włączenia się w obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.

Rol-Masz
Sauna
Eko-pal
Beauty Space
Ubezpieczenia
Proniek
Rostek, Rawinis
PK Serwis 2023