OGŁOSZENIA

Czy wśród nich jest przyszły policjant lub policjantka?

W czwartek gołdapscy policjanci gościli dwie grupy maturzystów, którzy już niebawem przystąpią do egzaminu dojrzałości, ale także staną przed ważnym życiowym wyborem. Mundurowi zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi formacji. Szczegółowo omówili, jak wygląda proces rekrutacji obowiązujący kandydatów.

W miniony czwartek (07.03.2024 r.) gołdapscy policjanci gościli uczniów szkół średnich z powiatu gołdapskiego, którzy stoją przed bardzo ważną decyzją- wyborem dalszej ścieżki edukacji oraz przyszłego zawodu.

Naszych gości przywitał podinsp. Tomasz Jegliński, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi. Szef gołdapskich policjantów wprowadził uczniów w tematykę i omówił specyfikę służby w Policji oraz proces rekrutacji, jaki obowiązuje kandydatów do policyjnej służby.

Ponadto opowiedział, jak wygląda przygotowanie do poszczególnych etapów rekrutacji i zachęcał do wzięcia udziału w cyklicznie organizowanym przez gołdapską komendę próbnym teście sprawnościowym. Rekruci i przyszli kandydaci mają wówczas doskonałą okazję poznać swoje możliwości fizyczne, jak również dowiedzieć się o technice prawidłowego pokonania toru.

W następnej kolejności policjantka przedstawiła uczniom zalety służby w szeregach formacji. Omówiła zakres pracy policjanta w każdym z wydziałów oraz odpowiedziała na nurtujące młodzież pytania.

Prowadząca zaznaczyła, że zawód policjanta jest trudny i wymagający, ale jednocześnie daje mnóstwo satysfakcji, a każdy dzień otwiera nowe perspektywy i możliwości. Dodała, że służba w policji daje nam możliwość samorealizacji i dalszej nauki.

Wizyta młodzieży w murach komendy stanowiła też doskonałą okazję do zwiedzenia budynku. Funkcjonariuszka oprowadziła młodych ludzi po budynku, wskazując stanowisko kierowania oficera dyżurnego czy też policyjne cele.

Sama młodzież określiła minione spotkanie za niezwykle cenne i przyznała, że okazało się one bardzo pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru przyszłego zawodu.

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi