OGŁOSZENIA

Zwycięzcy konkursów profilaktycznych w SP 5

Azymut trzeźwości- powrót do normalności to tytuł projektu realizowanego od lutego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi.

Projekt finansowany jest ze środków przyznanych przez Burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Jednym z działań realizowanych podczas tego przedsięwzięcia były szkolne konkursy: plastyczny Nie dla nałogów – tak dla pasji i literacki Dzieci i młodzież kontra nałogi .

Do szkolnej komisji złożonej z uczniów i nauczycieli wpłynęło wiele prac, a najlepsze zostały nagrodzone.

PK Serwis 2023
Rol-Masz
Eko-pal
Sauna
Proniek
Beauty Space