OGŁOSZENIA

Zwrot części podatku akcyzowego dla rolników

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.


Uwaga!

  • Obowiązuje nowy wzór wniosku (będzie dostępny po ukazaniu się Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
  • druk wraz z załącznikami dostępny będzie w Punkcie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Gołdapi.
  • Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.
  • Prosimy o weryfikację powierzchni użytków rolnych z nakazu płatniczego na 2024 rok, a jeżeli Państwo nie mają, to za 2023 rok.


Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Rol-Masz