OGŁOSZENIA

Zwróć dawno wypożyczone książki BEZ KONSEKWENCJI

Nikt z nas nie lubi kar. Ale w miesiącu maju nie musicie obawiać się nieterminowego zwrotu książek!

W tym miesiącu bowiem wszyscy zalegający ze zwrotem książek czytelnicy, będą zwolnieni z naliczonych kar pieniężnych.

Zapraszamy więc bez obaw do naszych wypożyczalni. Przyjdźcie, zwróćcie i cieszcie się kolejnymi wypożyczonymi zbiorami!

Biblioteka Publiczna w Gołdapi