OGŁOSZENIA

Zrealizowano projekt: „Botkuny aktywne i bezpieczne sołectwo”

Zakończyła się realizacja projektu „Botkuny aktywne i bezpieczne sołectwo”.
 
W ramach przedsięwzięcia w miejscowości Botkuny wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej, zamontowano grill i stojak na rowery oraz wykonano miejsce z paleniskiem.
 
Całość została dopełniona wykonaniem nasadzenia ponad 100 szt. roślinności wieloletniej, miododajnej oraz została zamontowana drewniana tablica zawierająca informacje o walorach turystycznych i przyrodniczych Mazur Garbatych i sołectwa Botkuny.
 
Natomiast w miejscowości Jurkiszki i Bronisze wykonano utwardzone miejsca ze stojakami na rowery. Całość inwestycji wyniosła 22 600,00 zł.
 
Przedsięwzięcie w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Botkuny aktywne i bezpieczne sołectwo” zostało zrealizowane przy udziale pomocy finansowej z budżetu samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2022 r. Kwota dofinansowania 11 300,00 zł
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Proniek
Sauna
Ubezpieczenia
Beauty Space
Eko-pal
Rostek, Rawinis