OGŁOSZENIA

Zostań stypendystą Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego 2022/2023

Goldapski-Fundusz-Stypendialny-438x292

Jeśli dobrze się uczysz, działasz społecznie, osiągasz sukcesy szkolne, udzielasz się w środowisku lokalnym czy masz niełatwą sytuację materialną – to Gołdapski Fundusz Stypendialny jest dla Ciebie. W edycji 2022/2023 na stypendystę czeka 2000 zł.

Kto może aplikować o stypendium?
O stypendium w kwocie 2000,00 zł wypłacanej jednorazowo mogą ubiegać się:

  • mieszkańcy gminy Gołdap,uczniowie uczący się lub zapisani na liście uczniów szkoły ponadpodstawowej (szkoły średniej, branżowej, technikum),
  • osoby, które mają dobrą średnią ocen na świadectwie z roku szkolnego 2021/2022,
  • osiągający sukcesy na szczeblu szkoły lub pozaszkolnym,
  • działający na rzecz lokalnej społeczności, udzielający się poza szkołą.

 

Jeszcze w tym roku można uzyskać wypłacone jednorazowo stypendium na rok szkolny 2022 / 2023 w kwocie 2000,00 zł. Zaplanowaliśmy przyznanie 9 stypendiów, które wypłacimy na konto bankowe najlepszym wnioskującym. Wystarczy złożyć wniosek do 26 sierpnia 2022 r.

Kryteria oceny
Każdy aplikujący może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy ocenie pod uwagę będą wzięte cztery kryteria:

  • Nauka – średnia ocen – do 25 punktów,
  • Sytuacja materialna – do 25 punktów,
  • Osiągnięcia szkolne i pozalekcyjne w konkursach i olimpiadach – do 25 punktów,
  • Działalność na rzecz społeczności lokalnej, praca społeczna, wolontariacka, inicjatywa oddolna na rzecz mieszkańców gminy Gołdap – maksymalnie do 25 punktów.

Szczegóły związane z kryteriami oceny znajdują się w dokumentach.

Harmonogram programu
Zaplanowano następujący harmonogram naboru i oceny:
28 czerwca 2022 – rozpoczęcie naboru wniosków w programie stypendialnym,
26 sierpnia 2022 – zakończenie naboru,
do 31 sierpnia 2022 – ocena wstępna wniosków (pod względem formalnym i merytorycznym) przez pracowników fundacji, ewentualny termin zakończenia naboru uzupełniającego (jeśli wystąpi, poinformujemy o jego rozpoczęciu),
do 15 października 2022 – posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej, wyłonienie stypendystów,
do 30 października 2022 – wręczenie stypendiów, wypłata.

Więcej szczegółów na stronie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (link

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Gołdap i Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.