OGŁOSZENIA

Zostań strażakiem

fire-60576_1920

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-615-61-00 lub 87-615-61-02.

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 8 (na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem: „Nabór do służby 2021”) lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap

Ostateczny termin składania dokumentów: 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30