OGŁOSZENIA

Zostań Strażakiem ! Weź udział w naborze do służby przygotowawczej KP PSP w Gołdapi

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi ogłasza nabór do służby przygotowawczej w zmianowym rozkładzie czasu służby (funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi lub telefonicznie pod numerem telefonu 87-615-61-00 lub 87-615-61-02.

Ostateczny termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30

Dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie w sekretariacie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap, I piętro pokój nr 8 (na kopercie należy podać imię i nazwisko kandydata z dopiskiem: „Nabór do służby 2022”) lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 19, 19-500 Gołdap

Dokumenty składane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego). Aplikacje złożone drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

PK Serwis 2023
Ubezpieczenia
Beauty Space
Rol-Masz
Sauna
Rostek, Rawinis
Proniek
Eko-pal