OGŁOSZENIA

Zostań liderem zmian w swojej wsi- Zgłoś sołectwo do programu odnowy Wsi

Szanowni Sołtysi,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprosił gminy do współpracy w ramach ,,Odnowy wsi”.

Gmina może zgłosić maksymalnie sołectwo.

Chętne sołectwa prosimy o zgłoszenia w terminie do 1 lipca, mailowo na adres: pom@goldap.pl.

Spośród zgłoszeń wybrane zostanie 1 sołectwo.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru, w którym znajdą Państwo szczegóły o korzyściach, jak również obowiązkach wynikających z udziału w inicjatywie.

Informacje znajdują się pod adresem:

Proszę mieć na uwadze, że po wyborze sołectwa, które Gmina zgłosi do Programu, niezbędne będzie ze strony Sołectwa:

1) Powołanie uchwałą zebrania wiejskiego grupy odnowy wsi. Jest to grupa składająca się z co najmniej 5 mieszkańców danej wsi, która ma na celu przewodzenie procesom odnowy wsi w miejscowości oraz zapewnienie jak najszerszego udziału członków społeczności lokalnej w prowadzonych działaniach. Skład grupy oraz jej lider określany jest uchwałą zebrania wiejskiego. Do grupy mogą należeć zarówno mieszkańcy wsi, na rzecz której grupa działa, jak i inne osoby, w tym reprezentanci organizacji pozarządowych i jednostek gminnych. Lider grupy odnowy wsi to aktywny mieszkaniec danej wsi wybrany przez społeczność wsi jako przewodniczący grupy odnowy wsi, której jednocześnie jest członkiem. Osoba ta będzie odpowiedzialna za kontakty z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i koordynatorem gminnym oraz za organizowanie pracy grupy odnowy wsi.

2) opracowanie formularza zgłoszenia sołectwa skonsultowanego ze społecznością tego sołectwa (wg wzoru w regulaminie),

3) uchwała zebrania wiejskiego wyrażająca wolę przystąpienia sołectwa do współpracy

od 2024 roku w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Informacje: Wydział Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych – tel. 690 966 607.

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.