OGŁOSZENIA

Znowu nie uzyskamy pomocy nocnej w GoldMedice

GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi informuje o planie pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w placówce w dniach 1- 10 marca 2024 r.:

01.03.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

02.03.2024 r.

w godzinach 800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

03.03.2024 r.

w godzinach 800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

04.03.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

05.03.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

06.03.2024 r.

w godzinach 1800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

07.03.2024 r.

w godzinach 1800 -2200– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200 -800 szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.,

ul. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34)

08.03.2024 r.

w godzinach 1800 -2200– GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

w godzinach 2200 -800 szpital w Giżycku/Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.,

ul. Kościuszki 24, (tel. 87 429 66 33 lub 87 429 66 34)

09.03.2024 r.

w godzinach 800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

10.03.2024 r.

w godzinach 800-800 – GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi będzie dostępna obsługa pielęgniarska, nr tel.: 87 615 02 99 lub 512-291-907.

W sytuacji zagrożenia życia należy niezwłocznie wezwać karetkę – Pogotowie ratunkowe w Gołdapi pracuje całodobowo.