OGŁOSZENIA

Znalazł niewybuch w trakcie pracy przy wycince drzew

Niewybuchy odkrywane są podczas różnego rodzaju prac. Wczoraj zgłaszający znalazł taki niebezpieczny przedmiot w trakcie pracy przy wycince drzew. Mężczyzna był świadomy tego, że materiał wybuchowy niezależnie od daty produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest niebezpieczny. Natychmiast powiadomił Policję.

A czy Ty wiesz, jak zachować się w takiej sytuacji?

W poniedziałek (21.11.2022r.) około godziny 08:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi otrzymał zgłoszenie dotyczące ujawnienia niewybuchu podczas prac związanych z wycinką drzew na terenie zalesionym w obrębie miejscowości Czarne.

Na miejsce natychmiast wysłano policjanta przeszkolonego z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Funkcjonariusz potwierdził, że we wskazanym miejscu znajduje się pocisk artyleryjski o długości 80 cm pochodzący z okresu II wojny światowej.

Na tej podstawie patrol policji dokonał zabezpieczenia miejsca celem niedopuszczenia osób postronnych do momentu przyjazdu Saperów z Jednostki Wojskowej w Giżycku i podjęcia przez nich pocisku.

W związku z tym, że coraz częściej odnajdywane są materiały wybuchowe z czasów II Wojny Światowej, policja apeluje, aby pod żadnym pozorem samodzielnie nie przenosić tego typu znaleziska, jak również nie używać wobec niego jakichkolwiek narzędzi!

W takiej sytuacji należy o tym jak najszybciej powiadomić dyżurnego, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. Odpowiednio przeszkolony funkcjonariusz potwierdzi czy mamy do czynienia z niewybuchem, zabezpieczy miejsce zdarzenia i zawiadomi o tym patrol saperski.

 

KPP w Gołdapi