Zmiany dot. segregacji odpadów komunalnych w Gminie Gołdap

Zmiany dot. segregacji odpadów komunalnych w Gminie Gołdap źródło zdjęcia:

Od 1 września 2020 roku zmieniają się w Gminie Gołdap zasady segregacji odpadów komunalnych. Wynika to z konieczności dostosowania się do nowych przepisów i ujednolicenia zasad segregacji odpadów. W 2019 roku sejm dokonał zmian w ustawie z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). Zmieniło się także Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Przepisy obligują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy do selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, czyli u każdego wytwórcy odpadów. Selektywna zbiórka będzie podlegała kontroli. Systemem odbioru odpadów komunalnych organizowanym przez gminę są objęci wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych.

Szczegółowe informacje będą przekazywane w formie ulotek.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi pok. nr: 30, tel. 87 615 60 52 lub 87 615 60 21.

Galeria:

Kliknij na zdjęcie poniżej, aby przeglądać.

Zmiany dot. segregacji odpadów komunalnych w Gminie Gołdap

Komentarze    Brak komentarzy