OGŁOSZENIA

Zimowe utrzymanie ulic i dróg w Gminie Gołdap

Komunikat Urzędu Miejskiego w  Gołdapi w sprawie zimowego utrzymania ulic w mieście i dróg w gminie Gołdap

na sezon 2022/2023

W związku z rozpoczętym sezonem zimowym uprzejmie informujemy, że zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych czynnikami atmosferycznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Czynności te nie zwalniają kierujących pojazdami od odpowiedzialnego poruszania się po drogach w okresie zimy, z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa (ustawa Prawo o ruchu drogowym art. 19 ust. 1). Rolą zarządów dróg jest łagodzenie skutków zimy, wynikające z ustawowego obowiązku wykonywania robót zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu (ustawa o drogach publicznych art. 4 ust.1 pkt 20), natomiast niemożliwe jest ich wyeliminowanie.

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości informację, która w jednoznaczny sposób określa przynależność ulic i dróg oraz odpowiedzialność poszczególnych zarządców za ich utrzymanie.

1. Ulice gminne na terenie miasta utrzymuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi.

2. Drogi gminne na terenie gminy Gołdap, poza obszarem miasta, utrzymuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,TRANSROM” Sp. z o. o. w Gołdapi.

3. Koordynacją zimowego utrzymania ulic i dróg gminnych z ramienia Urzędu Miejskiego w Gołdapi zajmują się:

a) drogi gminne na terenie wiejskim gminy Gołdap – Jarosław Duchnowski, tel. 87 615 60 21, 694 484 956,

b) ulice gminne na terenie miasta Gołdap – Magda Zymkowska tel. 87 615 60 52 oraz 694 484 956.

Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod wyżej wymienione numery telefonów.

4. Ulice powiatowe na terenie miasta i gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać na następujące numery telefonów: 87 615 09 89, 690 033 318, 507 818 327.

5. Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPUH „TRANSROM” sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 520 15 40, 602 623 742.

6. Ulice położone w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Ekonomiczna, Strefowa, Przemysłowa, Graniczna) utrzymuje PGK Sp. z o.o w Gołdapi. Uzasadnione uwagi należy zgłaszać pod numery telefonów: 87 615 12 29, 695 924 931, 601 405 790.

Wykaz ulic gminnych:

Akacjowa, Bema, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Ełcka, Gumbińska, Jaworowa, Jodłowa, Kajki, Kombatantów, Konopnickiej, Królewiecka, Lipowa, Lwowska, Mazurska, Mikołajczyka, Modrzewiowa, Nad Jarem, Ogrodowa, Olecka, Okrężna, Osiedle II, Plac Zwycięstwa, Plażowa, Polna, Promenada Zdrojowa, Różana, Spacerowa, Spokojna, Sosnowa, Stadionowa, Topolowa, Warszawska, Wczasowa, Wierzbowa, ZadumyPromenada Zdrojowa, Klonowa.

Więcej informacji: https://www.goldap.pl/pl/229/32826/zimowe-utrzymanie-ulic-i-drog-w-gminie-goldap.html

Fotowoltaika
Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023