OGŁOSZENIA

„Zimowe Krajobrazy Gołdapi”- rozstrzygnięcie konkursu

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich jest organizacja konkursu „Zimowe krajobrazy Gołdapi” pod honorowym patronatem Tomasza Rafała Luto Burmistrza Gołdapi.

Konkurs plastyczny adresowany był do gołdapskich dzieci z oddziałów „0” oraz klas I-III, natomiast konkurs fotograficzny pod takim samym tytułem dla uczniów klas IV-VIII.

W piątek 10 marca 2023r. komisja konkursowa w składzie:
Pani Zofia Błaszczyk – Przewodnicząca,
Pani Beata Karpińska – członek,
Pan Mariusz Strecha – członek
wyłoniła zwycięzców konkursów.

Do konkursu plastycznego wpłynęło 49 prac z gołdapskich szkół.

Kategoria – oddziały zerowe i klasy I-III
1 miejsce – Aleksandra Jałowiecka– SP nr 5
2 miejsce- Miłosz Kłak –SP nr 3
3 miejsce – Michalina Wróbel – SP nr 3

Na konkurs fotograficzny wpłynęło 10 prac.
1 miejsce – Jakub Kowalewski – SP5
2 miejsce Lena Galińńka – SP3
3 miejsce Zuzanna Wiktoruk – SP5

Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 21 marca 2023r. o godz.11.00 na hali sportowej OSiR.
Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wystawę prac można oglądać na holu SP5

Ubezpieczenia
Eko-pal
Rostek, Rawinis
PK Serwis 2023
Beauty Space
Rol-Masz
Proniek
Sauna