OGŁOSZENIA

Zerwiesz plakat wyborczy? Grozi Ci grzywna do 5 tysięcy złotych

Kwietniowe wybory coraz bliżej. Kandydaci chcą się jak najlepiej rozreklamować. W związku z tym, na ulicach możemy zauważyć coraz więcej plakatów wyborczych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, banery oraz inne wyborcze materiały podlegają ochronie. To oznacza, że zakazuje się ich:

 • zamazywanie;
 • niszczenie;
 • usuwanie.

Policja dostaje coraz więcej sygnałów, że powyższe zakazy są łamane.

Stosownie do  art. 67§1 kodeksu wykroczeń, kto uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną podlega karze aresztu, albo grzywnie (sąd może nałożyć grzywnę wysokości do 5000 zł, a mandat za to wykroczenie może wynieść 500 zł).

Sprawca może odpowiedzieć jak za przestępstwo, jeśli straty za zniszczenie mienia wyniosą powyżej 800 zł. Wówczas grozi mu więzienie w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat. Natomiast w przypadku tzw. mniejszej wagi, może zostać skazany na ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Niezgodne z prawem jest również umieszczanie plakatów wyborczych w miejscach niedozwolonych. Przypominamy, że plakaty wyborcze mogą być umieszczone wyłącznie za zgodą zarządców lub właścicieli obiektów, do których zaliczamy:

 • ściany budynków;
 • przystanki komunikacji publicznej;
 • latarnie;
 • tablice i słupy ogłoszeniowe;
 • urządzenia energetyczne i  telekomunikacyjne;
 • ogrodzenia.

Banery powinny dać się łatwo usunąć, bez pogorszenia obiektu, na którym wisiały. Złamanie tych zasad  stanowi wykroczenie (art. 495 §1 pkt 1 kodeksu wyborczego) i grozi za to grzywna do 5000 zł. Sąd orzeka także przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, lub nawiązkę w wysokości do 1500 złotych.

Dodamy, że w niektórych przestrzeniach obowiązuje zakaz agitacji wyborczej i dotyczy to:

 • szkół;
 • urzędów administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
 • jednostek wojskowych;
 • budynków lokali wyborczych;
 • sądów.

źródło: https://goldap.policja.gov.pl/o07/