OGŁOSZENIA

Zbliża się zakończenie projektu pt. „Odkrywanie dawnych tańców oraz potańcówka ludowa w Gołdapi”

Zbliża się zakończenie projektu pt. „Odkrywanie dawnych tańców oraz potańcówka ludowa w Gołdapi” realizowany przez Gołdapską Grupę Nieformalną „Z przytupem” w partnerstwie z Domem Kultury w Gołdapi.

W ostatnim czasie zorganizowane zostało spotkanie podsumowującej projekt wraz z odtworzeniem prezentacji, dotyczącej działań projektowych i zdobytej wiedzy o tańcach ludowych.

Grupa wspominała spotkania, próby taneczne, podczas których wszyscy doskonale się bawili oraz zajęcia głównej grupy projektowej: dzieci i młodzieży oraz seniorów.

Już niedługo odbędzie się kolejne spotkanie podsumowujące ze słuchaczami Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny.