OGŁOSZENIA

Zażywasz= przegrywasz. Uczniowie z SP nr 5 wspierają postawy wolne od nałogów

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich odbyły się zajęcia pod nazwą „Zdrowo Razem!”. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 6a. Najważniejszym celem wydarzenia było promowanie pozytywnych postaw w kontekście przeciwdziałania uzależnieniom, w tym alkoholizmowi i narkomanii.

Zajęcia były pierwszą częścią Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap, o nazwie „W Życiu Dobre Rozdanie, To Używek Unikanie!”

Program obejmuje działania profilaktyczne związane z alkoholizmem oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym, takim jak nadmierne korzystanie z Internetu, hazard, nadmierna praca itp. Dodatkowo inicjatywa skupia się na profilaktyce narkomanii, obejmującej zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych. 

Uczestnictwo w programie podkreśla zaangażowanie szkoły i społeczności lokalnej w dbanie o zdrowie i dobre samopoczucie młodego pokolenia. Dzięki temu rodzice, nauczyciele oraz lokalne instytucje mogą wspólnie działać na rzecz zapobiegania problemom związanym z uzależnieniami i promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.