OGŁOSZENIA

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi odznaczony

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi.

Wczoraj (27.06.2023r.) I Zastepca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi reprezentował Szefa gołdapskich policjantów podczas uroczystego przekazania ciężkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi dla OSP Grabowo. Pojazd ten w znacznym stopniu poprawi zabezpieczenie operacyjne gminy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.

W wydarzeniu udział wziął Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży, Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki oraz Komendnat Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Podczas uroczystości nie zabrakło wyróżnień. Wśród odznaczonych Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa znalazł się nadkom. Tomasz Jegliński – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi. Jest to wyraz uznania za działania funkcjonariusza i postawę godną naśladowania. Gratulujemy!

Rol-Masz
Proniek
Beauty Space
PK Serwis 2023
Sauna
Eko-pal