OGŁOSZENIA

Zaskakujący krok: Polska przejmuje stery i zmienia nazwę Kaliningradu!

Kaliningrad powraca do swoich korzeni. Polska postanowiła przywrócić tradycyjne nazwy dla tego rosyjskiego miasta i obwodu -Królewiec i obwód królewiecki. To decyzja symboliczna, która nie ma wpływu na przynależność państwową regionu.

Dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec. Nie powinno się stosować w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki, a nie obwód kaliningradzki.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła rekomendować używanie polskich nazw. Oczywiście, Ministerstwo Spraw Zagranicznych poparło tę inicjatywę.

Skąd właściwie taka zmiana?

No cóż, zmiana jest reakcją na negatywne emocje związane z nazwą Kaliningrad. Miasto nosi imię M.I. Kalinina, który miał swoje udziały w masakrze oficerów w Katyniu.

Historia Królewca jest fascynująca, wzniesiony wokół zamku przez Krzyżaków w 1255 roku, nosił nazwę Coningsberg, czyli Królewska Góra. To dla uczczenia króla Czech, Przemysła II Ottokara, który prowadził wojska krzyżackie w wyprawie przeciwko Prusom. Przez wiele lat Królewiec był częścią Zakonu Krzyżackiego i Prus, a potem przez ponad 400 lat należał do Niemie. Przez 190 lat był zależny od Polski.

Potem historia wzięła swój obrót, a po II wojnie światowej stał się częścią ZSRR. W 1946 roku zmieniono jego nazwę na Kaliningrad, która obowiązuje do dziś. Teraz Polska postanowiła wyrazić swoje zdanie i przywrócić tradycyjne nazwy.

Nie wymaga to żadnych trudności z dokumentami ani dodatkowych obowiązków. Wprowadzenie tradycyjnych nazw ma symboliczne znaczenie i jest wyrazem naszej tożsamości narodowej. Polska pragnie oddać hołd historii Królewca, który został zbudowany wokół zamku krzyżackiego i posiada bogate dziedzictwo. Nazwa ma nawiązywać do tradycji i przypominać o naszych kulturowych powiązaniach.

Historia Królewca jest tak intrygująca jak sam region. Zamek wzniesiony przez Krzyżaków, królewskie góry i związki z Polską – to wszystko czyni Królewiec miejscem wyjątkowym.