OGŁOSZENIA

Zarządzenie Burmistrza Gołdapi w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 2038/IX/2023 Burmistrza Gołdapi z dnia 8 września 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi: https://bip.goldap.pl

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.