OGŁOSZENIA

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Oferty składać można do 30 stycznia br.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi:

– Konkurs ogólny: https://www.goldap.pl/pl/229/34537/zarzadzenie-nr-2152-i-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-5-stycznia-224-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.html

– Prowadzenie CIT: https://www.goldap.pl/pl/229/34538/zarzadzenie-nr-2153-i-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-5-stycznia-224-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.html

– Kluby sportowe: https://www.goldap.pl/pl/229/34539/zarzadzenie-nr-2154-i-224-burmistrza-goldapi-z-dnia-5-stycznia-224-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert.html

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia