OGŁOSZENIA

Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad planami i projektami Pogranicza!

W imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) w Urzędzie Miejskim w Gołdapi (Pl. Zwycięstwa 14, Gołdap) w godzinach 12.00-14.00 w sali konferencyjnej.

Spotkanie dotyczyć będzie konsultacji projektu zaktualizowanej strategii Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza. Strategia została przyjęta w 2021 roku. w związku z koniecznością dostosowania do nowych uwarunkowań geopolitycznych a także połączenia partnerstw samorządów Powiatu Węgorzewskiego z Partnerstwem Warmińsko – Mazurskich Gmin Pogranicza oraz dołączeniem do stowarzyszenia kolejnych gmin Pogranicza: Banie Mazurskie i Gołdap.


Omówione zostaną również założenia projektów strategicznych Stowarzyszenia, które zostaną złożone do dofinansowania w programie FEWiM 2021 – 2027 w roku 2024:

  • „Młodzi Kreatywni” – projekt edukacyjny, skierowany do dzieci, młodzieży szkolnej i nauczycieli z obszaru gmin Pogranicza,
  • „Uniwersytet Ludowy Pogranicza” – projekt edukacyjny, skierowany do osób dorosłych z obszaru gmin Pogranicza,
  • „Usługi społeczne bliżej mieszkańców – rozwój usług społecznych na terenie Pogranicza” – projekt zwiększający dostępność usług społecznych dla mieszkańców Pogranicza


Projekt Strategii zamieszczony jest na stronie Stowarzyszenia pod linkiem: https://pograniczewm.pl/…/konsultacje-zaktualizowanej
Założenia projektów strategicznych zostaną przedstawione na spotkaniu konsultacyjnym.
Uwagi do dokumentu Strategii i projektów zbierać będziemy do 14 stycznia. Prosimy o ich zgłaszanie na spotkaniu bądź przesyłanie 📩 drogą mailową na adres: biuro@pograniczewm.pl.


Zapraszamy do wspólnej dyskusji nad planami i projektami Pogranicza!

Opublikowano na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gołdapi. Redakcja TerazGoldap.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższej informacji.