Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym!

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym! źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/

Trwa X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

  • grupa I: klasy 0 – III
  • grupa II: klasy IV – VIII

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 28 lutego 2020 r.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: http://www.goldap.pl/pl/

 

Źródło: Urząd Miejski w Gołdapi

 

 

Komentarze    Brak komentarzy