OGŁOSZENIA

Zapraszamy do konsultacji regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap

Zapraszamy do konsultacji regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Gołdap.


Uwagi do projektu uchwały przyjmowane będą na formularzu konsultacyjnym, który należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formie skanu na adres: pom@goldap.pl z dopiskiem ,,Budżet Obywatelski” lub w wersji pisemnej do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi w terminie do 28 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/VI/2024 Burmistrza Gołdapi z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gołdap dotyczących budżetu obywatelskiego.

https://bip.goldap.pl