OGŁOSZENIA

„Zanocuj w lesie” w Nadleśnictwie Gołdap

Bez tytułu

Program „Zanocuj w lesie” już w Nadleśnictwie Gołdap

Nadleśnictwo Gołdap wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni 1500 ha, na którym miłośnicy buschraftu, surwiwalu, a także nocowania „na dziko” bez zbędnej infrastruktury będą mogli przenocować w lesie.

Lokalizacja widoczna jest na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

lub w aplikacji mobilnej mBDL: https://play.google.com/store/apps/details?id oraz na AppStore: https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1.) regulaminem korzystania z obszaru (w załączeniu)
2.) informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

  • Najbliższe miejsce na rozpalenie ogniska znajduje się przy wieży widokowej w Stańczykach > współrzędne geograficzne: N 54°17’48.3″ E 22°38’55.7″ oraz po zachodniej stronie jeziora Pobłędzie > współrzędne geograficzne: N 54°18’39.4″ E 22°45’17.1″. W razie wątpliwości skontaktuj się z koordynatorem programu w nadleśnictwie – Milena Orłowska e-mail: milena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl, nr tel.: 87615 49 61.

3.) mapą okresowego zakazu wstępu do lasu: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem

4.) zasadami bezpiecznego korzystania z lasu : http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce

5.) z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu

6.) z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków
zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac
7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
Terminy polowań zbiorowych: informacja o terminach polowań zbiorowych znajduje się na stronie Urzędu Gminy Dubeninki: http://www.dubeninki.pl/asp/lowiectwo,70,archiwum,1

8.) Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.
Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (w załączeniu) oraz przesłanie go na adres e-mail :milena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl, oraz na goldap@bialystok.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Milena Orłowska tel. 87615 49 61, milena.orlowska@bialystok.lasy.gov.pl

Wyznaczony obszar znajduje się w całości w strefie nadgranicznej.
Przed przyjazdem proszę zapoznać się z obowiązującymi zasadami pobytu w strefie nadgranicznej: https://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/uwaga-turysto-tourist/17323,Informacje-dla-turystowInformation-for-tourists.html

~ Nadleśnictwo Gołdap