Zalecenia na Boże Ciało

Zalecenia na Boże Ciało źródło zdjęcia:

   Rozporządzenie państwowe nie zezwala na organizowanie procesji masowych po ulicach miast. Procesję można zorganizować na terenie przykościelnym. Możliwe są dwa warianty liturgii procesyjnej w zależności od wielkości terenu przykościelnego:

a) 1 ołtarz, do którego procesja przychodzi 4-krotnie zatrzymując się i odmawiając poszczególne modlitwy
b) 4 ołtarze wokół kościoła

W każdym przypadku, jeśli wierni mają iść w procesji, powinni zachowywać nakazane odstępy, lub mieć zakryte usta i nos.

<<Istotą Uroczystości i oktawy Bożego Ciała jest uwielbienie Jezusa Eucharystycznego obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kuria Biskupia w Ełku zachęca, aby to uwielbienie dokonało się w dniu Uroczystości oraz przez całą oktawę Bożego Ciała. Ze względu na brak możliwości zorganizowania procesji Eucharystycznej, w której zawsze wierni manifestują swoją wiarę Diecezja Ełcka proponuje, aby w dzień Uroczystości Bożego Ciała i przez cała oktawę zorganizować adorację Najświętszego Sakramentu dla wiernych poszczególnych ulic czy miejscowości parafii. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu można posłużyć się formularzem nabożeństwa czterdziestogodzinnego znajdującym się w Agendzie parafialnej s. 249.>>

   Warta rozważenia jest inicjatywa odwiedzania poszczególnych miejscowości podczas Oktawy Bożego Ciała z Najświętszym Sakramentem, na określoną godzinę i udzielenie zgromadzonym wiernym błogosławieństwa. W przypadku dojazdu do miejscowości kapłan nie może sam kierować samochodem – powinien siedzieć na miejscu pasażera trzymając monstrancję.

Źródło: DiecezjaEłcka

Komentarze    Brak komentarzy