OGŁOSZENIA

Zakończenie roku akademickiego 2023/2024 w Gołdapskim Uniwersytecie III Wieku