OGŁOSZENIA

Zakład Przyrodoleczniczy- dlaczego firmy boją się kontynuować inwestycję?

Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego to od dłuższego czasu niemała zagadka dla mieszkańców naszego miasta.

We wtorek (28.03.2023 r.) odbyły się Obrady LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi. Było to bardzo emocjonujące spotkanie ze względu na poruszony temat dotyczący budowy Zakładu Przyrodoleczniczego.

Dla przypomnienia Zakład Przyrodoleczniczy to projekt opiewający na niemal 30 milionów złotych. Gmina otrzymała dotację w wysokości sięgającej 18 milionów złotych. Miało to pokryć 60% kosztów projektu. Początek tej inwestycji sięga aż 2017 roku. 

Wykonawcą zadania była lokalna firma Zakład Ogólnobudowlany M. Słowikowski, S. Słowikowski s.c. a pierwszy termin zakończenia robót budowlanych, jaki został zawarty w aneksie to początek grudnia 2021 r. 

Po drodze pojawiło się jednak wiele nieścisłości. Od zwolnienia inspektora, wypowiedzenia umowy przez wykonawcę, aż po kontrolę CBA, NIK-U i po finalne wstrzymanie budowy. 

Debata na temat Zakładu pochłonęła przeszło pół Sesji. Nie zabrakło przepychanek słownych, zarzutów, obwiniania, a nawet przekleństw. Jak wspomnieliśmy wcześniej było to naprawdę emocjonujące spotkanie. 

Wedle ustaleń projekt powinien zostać sfinalizowany do końca bieżącego roku, pozostało więc raptem 9 miesięcy. Jeśli inwestycja nie zostanie sfinalizowana w tym terminie, Gmina straci wielomilionową dotację ( 18 mln złotych ), a także poniesie ogromne straty własne.

Kilku radnych zarzuca, że wszystkiemu winny jest Burmistrz oraz podlegli mu pracownicy Urzędu Miejskiego. 

Dlaczego żadna firma nie chce podjąć się dokończenia tej inwestycji? Co stanęło na przeszkodzie w kontynuacji projektu? Czy jest cień szansy na dokończenie tej budowy? Te i inne pytania zadali Burmistrzowi Radni Miejscy domagając się odpowiedzi i wyjaśnień. 

Jak informuje Burmistrz budowę Zakładu wstrzymał kierownik budowy wyznaczony przez wykonawcę. 

” Urząd Marszałkowski uznał za niecelowe wstrzymanie robót tylko z przyczyn rozbieżności w dokumentacji”. Wg. Informacji Burmistrza prawo budowlane nie przewiduje wstrzymania prac budowlanych w takim przypadku. 

Radni pytali również, kto odpowiada za ” niedoróbki” związane z budową, odpowiedź Burmistrza była jednoznaczna i stanowcza:

” Kierownik budowy, inspektor nadzoru i wykonawca, nie burmistrz, burmistrz tam nic nie budował, nie postawił nawet jednej cegły…” 

Zarzuty o złym wypełnieniu dokumentacji i nieprawidłowościach w projekcie Burmistrz usłyszał po 1.5 roku od rozpoczęcia prac i po wypłaceniu firmie wykonawczej środków. Protokół odbiorczy został zaakceptowany i podpisany przez wykonawcę, kierownika oraz inspektora. 

Do tej pory mimo wszystkich uchybień i niewyjaśnionych sytuacji zarówno projekt jak i decyzja nie zostały zmienione, pozostały takie jak pierwotnie. Jak się okazuje została sporządzona również dokumentacja umożliwiająca kontynuowanie prac. 

Dotychczas Burmistrz ogłosił 6 przetargów na wykonanie prac budowlanych dot. Zakładu Przyrodoleczniczego, żadna firma nie chce się jednak podjąć sfinalizowania tej inwestycji. Dlaczego? 

Burmistrz na sesji powiedział:

” Wykonawcy, z  którymi rozmawialiśmy powiedzieli, że nie będą przystępować do tej inwestycji ze względu na radnego Tobolskiego. Mają termin na wykonanie prac, w tym prac naprawczych opiewających na około 10 mln złotych. Boją się, że radny Tobolski zacznie donosić, a to spowoduje kontrole i ewentualne wstrzymanie budowy”. 

Nie wyrobienie się z terminem oznaczałoby dla takowej firmy poniesienie ogromnych kosztów finansowych. 

Pan radny Tobolski nie odniósł się, w żaden sposób do tych słów. 

Podsumowując, na sesji nie ustalono w tej sprawie nic konkretnego. 1.5 godziny trwały wyjaśnienia i przepychanki słowne. Burmistrz oświadczył, iż nie wie, nie jest w stanie powiedzieć, czy ta inwestycja zostanie sfinalizowana, czy też nie. Terminu wykonania na ten moment nie da się przedłużyć, czas ucieka, a chętnych do wykończenia brak. 

Zobaczcie szczegółowy przebieg tego spotkania w linku poniżej ( debata o Zakładzie Przyrodoleczniczym rozpoczyna się od połowy sesji ( 1:30 ) . 

https://esesja.tv/transmisja