OGŁOSZENIA

Zajęcia z doskonalenia zawodowego obejmujące zakres wydobycia poszkodowanych ze studni na linie.

272690138_472609500976837_8427136890557223051_n

W ostatnich dniach stycznia 2022 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi przeprowadzono cykl zajęć z doskonalenia zawodowego obejmujący zakres wydobycia poszkodowanych ze studni na linie.

Ćwiczenia polegały na podjęciu osoby poszkodowanej, która znajdowała się poniżej poziomu gruntu. W ćwiczeniach udział wzięły zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi oraz żołnierze Wojskowej Straży Pożarnej 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego.

Głównym celem ćwiczeń było:

– omówienie oraz utrwalenie wiedzy z zakresu zasad organizacji działań i obowiązujących przepisów
BHP w ratownictwie wysokościowym,
– przypomnienie i utrwalenie zasad budowy stanowisk oraz węzłów w ratownictwie wysokościowym,
– przypomnienie zasad działania przy studniach oraz istotnych aspektów przy tego typu zdarzeniach,
– przypomnienie techniki dokonywania pomiarów w studni,
– doskonalenie technik ewakuacji poszkodowanego ze studni.