OGŁOSZENIA

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW!

W związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków informuje się o konieczności zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych.

Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko, ponieważ wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego – dlatego prosimy o bardzo poważne potraktowanie niniejszej informacji.

Informacje należy zgłosić:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Wojska Polskiego 17A, 19-500 Gołdap
+48 87 444 5030
+48 87 444 5031
piw@goldap.piw.gov.pl

Rol-Masz
Fotowoltaika
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023