OGŁOSZENIA

Zadaliśmy kilka pytań dotyczących płatnego parkingu- jest to sukces czy porażka Gminy?

W związku z tym, że parking w centrum miasta w sierpniu br. obchodził swoje pierwsze urodziny, zadaliśmy Urzędowi Miejskiemu kilka pytań odnośnie jego funkcjonowania.

Po przeanalizowaniu odpowiedzi-parking przynosi naszemu miastu bardzo skromny dochód, jednocześnie generując wysokie koszta.

Od początku roku 2022 do września, czyli przez 9 miesięcy parking wygenerował dochód w wysokości 26 445,78 zł. Koszta jego utrzymania co prawda nie są dokładnie znane, ponieważ Urząd nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji kosztów jego funkcjonowania jednak samo wynagrodzenie pracownika, który zajmuje się obsługą parkingu to wydatek 31 500 zł brutto. (za okres wspomnianych 9 miesięcy).

Przez brak wyodrębnionej ewidencji kosztów nie są nam znane kwoty przeznaczone na odśnieżanie, naprawy oraz zużycie prądu.

Zapytaliśmy również, jakie jest zainteresowanie wykupowaniem abonamentów. Otóż od początku bieżącego roku do września zakupiono:

  • 10 kart rocznych
  • 10 kart półrocznych
  • 47 kart miesięcznych.

Na przedłużenie rocznych kart z ubiegłego roku zdecydowała się jedynie połowa użytkowników. W sierpniu 2021 roku, czyli na sam start funkcjonowania parkingu zakupiono 40 kart parkingowych. Natomiast w sierpniu br. liczba zakupionych kart wynosi 0.

Wpływ na to może mieć fakt, iż mimo wnoszenia opłat przez użytkowników przez wiele dni w roku parking był bezpłatny.

Od początku funkcjonowania parkingu był on wyłączony z użytkowania przez 8 dni z powodu organizowanych imprez (choć jak nadmienia Urząd nie były to pełne dni, tylko określone godziny). Natomiast bezpłatny był  łącznie przez 48 dni przez uszkodzenia mechanizmów.

Podsumowując, inwestycja okazała się sukcesem, gdyż głównym celem gminy, jak sama wskazuje, nie było osiąganie korzyści z tytułu opłat, a załagodzenie problemu, jakim był brak miejsc postojowych w ścisłym centrum poprzez wymuszenie rotacji pojazdów. Więcej na ten temat w artykule poniżej.

Płatny parking – sukces gminy Gołdap

Fotowoltaika
PK Serwis 2023
Rol-Masz
Ubezpieczenia