OGŁOSZENIA

„Zaczytana szkoła” w Galwieciach

1512

Szkoła Podstawowa w Galwieciach przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół pod nazwą „Zaczytana szkoła” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Warunkiem otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytana szkoła” było uzyskanie co najmniej 80% punktów za 10 zadań oraz udział w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym” przez koordynatora projektu, Małgorzatę Bitowską.

Na sukces pracowało wielu nauczycieli. Dzięki współpracy wszystkie działania i przedsięwzięcia w postaci konkurów literackich, plastycznych, akcji czytelniczych zostały ocenione przez jury Ogólnopolskiego konkursu Zaczytana szkoła na maksymalną ilość punktów, 100. Zostaliśmy nagrodzeni certyfikatem potwierdzającym wysoką jakość pracy dydaktycznej naszej szkoły.

Cel został osiągnięty – jesteśmy w gronie nielicznych szkół w Polsce, które mogą poszczycić się honorowym tytułem i certyfikatem ZACZYTANA SZKOŁA.

21 marca 2022 r. odbyło się podsumowanie projektu oraz nagrodzenie laureatów konkursów czytelniczych.