OGŁOSZENIA

” Za Naszą i Waszą Wolność… „- oficjalne uczczenie 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Oficjalne uczczenie 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Gołdapi odbyło się po południu przy pomniku Niepodległości. O 17:00 na minutę zostały włączone syreny w pojazdach służb mundurowych. Następnie na maszt została podniesiona flaga oraz odegrany został hymn państwowy.

Podczas uroczystości był apel pamięci i salwa honorowa w wykonaniu żołnierzy 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Pod pomnikiem niepodległości przedstawiciele gołdapskich służb mundurowych, urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy i turyści złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

Następnie po uroczystości, w Kinie Kultura odbyła się 2 edycja Koncertu Niepodległości w Gołdapi, podczas której zaprezentowano edycję pt. „Za Naszą i Waszą Wolność… Anno Domini 2022”. W wydarzeniu uczestniczył Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto, Dowódca 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego płk Tomasz Sawczuk, przedstawiciele służb mundurowych oraz Radni Rady Miejskiej w Gołdapi.

Narracja Koncertu ukazała historię Rzeczypospolitej widzianą przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie, ukazując czasy dawnego i obecnego braterstwa Polaków i Kozaków, a współcześnie Polaków i Ukraińców.

Ukazano zarówno jasne, jak i trudne chwile naszej wspólnej historii. Głównym tematem narracji była jednak walka Polaków „Za Naszą i Waszą Wolność”, zgodnie z dewizą Joachima Lelewela umieszczoną na sztandarze z okresu Powstania Listopadowego.

Koncert Niepodległości w Gołdapi, edycja „Za Naszą i Waszą Wolność” został przygotowany przez Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej w partnerstwie z Domem Kultury w Gołdapi. Trzydniowy Festiwal zaprezentował twórczość artystów inspirujących się kulturą ludową i tradycyjną.