OGŁOSZENIA

Za nami Konferencja „Wokół Kanta”- wydarzenie na skalę ogólnokrajową

W ramach obchodów Roku Immanuela Kanta na Warmii i Mazurach, ustanowionego przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, odbyła się duża konferencja filozoficzna „Wokół Kanta”.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z osobą, twórczością, filozofią Immanuela Kanta oraz jego wizytą w Gołdapi.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Piotrem Baczewskim- pełnomocnikiem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Jarosławem Słomą- reprezentantem Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego, zastępcą dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie, oraz przedstawicielami władz miejskich.
Zaszczycili nas również licznie przybyli, utytułowani wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego oraz studenci tej uczelni jak również mieszkańcy naszego miasta.

Założenia filozofii Kanta miały ogromny wpływ na rozwój filozofii, psychologii, nauk społecznych i etyki w XIX i XX wieku. Kant jest znany głównie z koncepcji krytycyzmu, który stanowił próbę rozwiązania sporu między racjonalizmem a empiryzmem. Dokonał wpływowego wkładu w estetykę, twierdząc, że piękno jest subiektywne, ale jednocześnie istnieją pewne uniwersalne zasady, które determinują nasze postrzeganie piękna.

Udział w konferencji umożliwił zapoznanie się z osiągnięciami naukowymi w dziedzinie filozofii, dzięki prezentacjom badaczy oraz dyskusjom panelowym. Była to świetna okazja do poszerzenia własnej wiedzy, zdobycia nowych perspektyw oraz zrozumienia różnych podejść i nurtu filozoficznego Immanuela Kanta.

Organizatorami konferencji była Biblioteka Publiczna w Gołdapi oraz Urząd Miejski w Gołdapi. Współorganizatorami Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Warmińsko-Mazurski Kopernikański Instytut Kultury oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Prof. dr hab. Paweł Łuków, Dziekan Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego objął konferencję Patronatem Naukowym.

Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi

Fotowoltaika
Rol-Masz
Ubezpieczenia
PK Serwis 2023