OGŁOSZENIA

Wzrost stopy bezrobocia w powiecie gołdapskim

Według danych GUS w Polsce w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 5,2 %.

Natomiast stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim wzrosła o 0,2% w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając w kwietniu 2023 roku 9,0%.

Przypominamy, że Urząd Pracy organizuje różnego rodzaju szkolenia, kursy zawodowe i staże, które mają na celu podniesienie kwalifikacji bezrobotnych i zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub podjęcie innej pracy zarobkowej.

Ponadto pracodawcy mogą ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego, takie jak:

  • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • prace interwencyjne, czyli refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych
  • dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych powyżej 50. roku życia
  • roboty publiczne. Te działania przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, którzy minimalizują koszty zatrudnienia, jak i osobom bezrobotnym, które mają większe szanse na znalezienie pracy.
Ubezpieczenia
Rol-Masz
PK Serwis 2023
Fotowoltaika