Wyższe emerytury i renty już od marca!

Wyższe emerytury i renty już od marca! źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/

Podwyżka świadczeń przeprowadzana jest co roku, a najbliższą zaplanowano na 1 marca 2020 r.

Świadczenia zostaną podniesione o 3,24%, czyli o co najmniej 70 zł brutto. Najniższa emerytura i renta z ZUS wzrośnie do 1200 zł brutto. Dodatkowo seniorzy skorzystają również z obniżki PIT do 17%, ponieważ od swych świadczeń płacą podatek dochody.

W przypadku emerytury częściowej minimalna kwota podwyżki to 35 zł, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy – 52,50 zł.

Podwyższony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych do 1700 zł. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Waloryzacja emerytur i rent rekompensuje seniorom m.in. inflację. Aby ją obliczyć, analizuje się  realny wzrost płac oraz inflację w gospodarstwach emeryckich. Wylicza się i analizuje koszty niezbędnych artykułów, których potrzebują emeryci, a także ich koszty po inflacji. 

„Trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/

 

 

 

Komentarze    Brak komentarzy