OGŁOSZENIA

Wysoko postawieni samorządowcy z Gołdapi z zarzutami w sprawie wyłudzenia 71 milionów złotych!

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko 42 osobom oskarżonym w związku z nieprawidłowościami w działalności stowarzyszenia „Helper”. Oskarżeni to głównie osoby sprawujące władzę na przestrzeni lat 2010-2017.

Samo Stowarzyszenie „Helper” to w skrócie organizacja prowadząca placówkę, która na przestrzeni lat 2010-2017 uzyskała dotacje celowo przeznaczone na finansowanie zadań publicznych polegających na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) w gminach: Purda, Reszel, Jedwabno i Olsztyn.

Głównymi oskarżonymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą są: Małżenstwo K. – Tomasz K., czyli znany już wcześniej „Agent Tomek” wraz ze swoją żoną Katarzyną K. oraz współpracujący z nimi Marzena H., Jacek H., Arkadiusz Sz. oraz Henryk Cz. – tym osobom zarzucono wyłudzenia od czterech samorządów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na ponad 71 milionów złotych dotacji na funkcjonowanie domów samopomocy i przywłaszczenie dotacji w wysokości 34 milionów złotych !

Wśród oskarżonych osób znajdziemy również m.in. Jarosława S. – zastępcę prezydenta Olsztyna w latach  2015–2019, a także Mariana P. – byłego wojewody warmińsko-mazurskiego w latach 2007-2015.

Przewinienie Wojewody Mariana P. miało polegać na nienależytym wykonywaniu zadań w zakresie przyznawania i rozliczania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zaniechaniu podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji zadań i prawidłowego wydatkowania środków publicznych, zaś Jarosław S. jako pierwszy zastępca prezydenta Olsztyna miał wyrządzić gminie wielką szkodę majątkową w kwocie ponad 8 mln zł.

Oprócz działania w zorganizowanej grupie przestępczej na oskarżonych ciąży również kilka innych zarzutów tj.: zarzuty oszustwa, przywłaszczenia mienia, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, a także pranie brudnych pieniędzy.

Prokurator przedstawił oskarżonym zarzut stworzenia i kierowania w latach 2010-2017 zorganizowaną grupą przestępczą, która pod pozorem realizowania zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia przez stowarzyszenie „Helper” środowiskowych domów samopomocy w wyżej wymienionych gminach, miała wyłudzić z budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego łącznie ponad 71 mln złotych dotacji celowych, udzielonych na podstawie fikcyjnych faktur i innych dokumentów poświadczających nieprawdę.

To najobszerniejsza sprawa, jaka wpłynęła do olsztyńskiego sądu.

Liczy ona niemal 500 tomów akt i załączników, co stanowi około 100 tys. kart dokumentów. Sam akt oskarżenia w tej sprawie wraz z uzasadnieniem i listą świadków wnioskowanych do przesłuchania na rozprawie (ponad 900 osób) ma ponad 2000 stron. Obejmuje on 42 osoby oskarżone i opisuje łącznie ponad 140 zarzutów !

 

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1039169%2Cbyly-agent-cba-tomasz-k-i-jego-zona-na-lawie-oskarzonych-chodzi-o?fbclid

Ubezpieczenia
PK Serwis 2023
Fotowoltaika
Rol-Masz